trouble

trouble
I n
1) неспокій: хвилювання; тривога

his heart was full of trouble — серце його було повно тривоги

to give smb trouble — заподіювати кому-н. тривогу

2) неприємність, біда, горе; напасті

family trouble — сімейні неприємності

to be in trouble, to have trouble — бути в біді [див.; тж. є]

to get into trouble — потрапити в біду [див.; тж. є]

to make /to — саыse/ trouble for smb, to get smb

into trouble — заподіяти кому-н. шкоду [див.; тж. О]

to get smb out of trouble — визволити кого-н. з біди

to keep out of trouble — уникати неприємностей; прагнути не псувати собі життя

to tell smb one's troubles — розповісти кому-н. про свої знегоди /пригоди/; he has been through much trouble у нього були великі неприємності /было велике горе/; till this great trouble came upon them до тих пір, поки до них не прийшла ця біда; скандал; неприємності

to make trouble for nothing — влаштовувати скандал на порожньому місці

he'll make trouble if you don't agree — він заварить (таку) кашу /покаже тобі гарне життя/, якщо ти не погодишся

there will be trouble — скандалу не минути; тепер неприємностей не оберешься; = справа пахне смаженим

3) затруднення, трудність

money troubles — грошові утруднення

to get to the root of the trouble — зрозуміти, в чому корінь трудності

to meet trouble halfway — дивитися труднощам в обличчя; зустрічати трудність обличчям до обличчя; = не боятися труднощів, не бігати від труднощів

I had some trouble in reading his handwriting — мені було важко розібрати його почерк

I've been having trouble with the engine of my car — мені довелося повозитися з мотором в машині

he opened the safe without any trouble — він дуже легко відкрив сейф; турботи, клопіт; праця, зусилля

to take the trouble (to do smth). to go to the trouble (of doing smth) — узяти на себе працю (зробити що-н.)

to take much trouble — старатися, клопотати

to save oneself the trouble of doing smth — позбавити себе праці робити що-н.

to spare no trouble to gain one's ends — не жаліти зусиль для досягнення мети

thank you for all your trouble on my behalf — спасибі за всі ваші турботи про мене

he did it to spare you trouble — він зробив це, щоб позбавити вас клопоту

will it be much trouble to you to do this є- No trouble at all — вас не слишком затруднит сделать атоє - Аніскільки не затруднить

I don't like putting you to so much trouble /giving you so much trouble/ — мені не хотілося б так затрудняти вас

an omelette is no trouble to make — омлет дуже легко приготувати

it's not worth the trouble — це не коштує (нашої) праці /не виправдає (витрачених) зусиль/; he's had a lot of trouble/all this trouble/ for nothing всі його зусилля пішли прахом /закінчились нічим/

4) перешкода, джерело неприємностей; причина неспокою

I don't want to be any trouble to you — я не хочу заподіювати вам неприємності

he finds it a great trouble to get up early — він дуже не любить рано вставати

life is full of petty troubles — в житті багато дрібних неприємностей; недолік, вада

the principal trouble with the book — головний недолік книги

the trouble with this view is that... — цей погляд поганий тим, що...

the trouble is he believes it — погано те, що він вірить цьому

5) хвилювання, безлад

labour trouble(s) — хвилювання серед робочих, страйку

trouble spots — райони з неблагополучною обстановкою; райони безладу, зіткнень

there was trouble in the streets — на вулицях було неспокійно; (the trouble) pl хвилювання, хвиля насильства в Ольстері

6) хвороба, недуг

heart trouble — хвороба серця

lung trouble — легеневе захворювання

mental trouble — психічний розлад

he has eye [liver] trouble — у нього погано з очима /з зором/ [з печінкою]; what's the trouble є що у вас болитьє, на що ви скаржитесяє [див.; тж. є]

7) дiaл. пологи
8) тex. порушення (правильного ходу роботи); аварія, перешкода, пошкодження; несправність, неполадки

operating troubles — експлуатаційні неполадки

engine trouble — неполадки з двигуном

to locate /to trace/ the trouble — встановити причину неполадок

were always having trouble with our car — у нас завжди що-небудь недобре з машиною

9) гeoл. скидання, дислокація є what's the troubleє у чому справа [див.; тж. 6]

to ask for /to look for, to seek/ trouble — поводитися необережно, напрошуватися на неприємності

to be in trouble — бути вагітною (про незамужню жінку); сидіти у в'язниці; [див.; тж. 2]

to get into trouble — завагітніти (про незамужню жінку); потрапити у в'язницю; [див.; тж. 2]

to get a girl intotrouble — зробити дівчині дитину; обрюхатити дівча

to borrow trouble — заздалегідь турбуватися, даремно хвилюватися

troubles never come singly — пpиcл. біда ніколи не приходить одна; = прийшла біда -відчиняй ворота

don't trouble trouble till trouble troubles you = не буди лихо, поки спить тихо / пока лихо спить/; man is borne unto trouble — peл. людина народжується /народжена/ для страждання

II v
1) хвилювати; турбувати

her failure to remember the address troubled her — вона була засмучена тим, що ніяк не могла пригадати адресу

what troublesme is his absence — його відсутність турбує мене

that hardly troubles him at all — це аніскільки його не хвилює

now don't let it trouble you any more — хай це вас більше не турбує

don't trouble your head about it — хай у вас не болить голова з цього приводу; турбуватися, хвилюватися

without troubling about the consequences — (аніскільки) не турбуючись про наслідки

not to trouble about the philosophy of art — не думати про філософію мистецтва

dont trouble about it — не турбуйтеся про це

we must not trouble about small misfortunes — не потрібно турбуватися із-за дрібних неприємностей

2) турбувати, мучити; заподіювати біль, страждання

his wound troubles him a great deal — рана заподіює йому великі страждання

he is much troubled by gout [with neuralgia] — його сильно мучить подагра [невралгія]

how long has it been troubling you — є давно це вас турбує /болить у вас/є

3) затрудняти, приставати, набридати

he is always troubling me about his private affairs — він весь час пристає до мене зі своїми особистими справами

I am sorry to trouble you about such trivial matters — мені дуже ніяково затрудняти вас через дурниці

I shan't trouble you with the details — не стомлюватиму вас /набридати вам/ деталями

will it trouble you to drop this letter in the box — є вам не важко буде кинути цей лист в поштову скринькує; просити про позику

may I trouble you to pass the salt — є передайте, будь ласка, сіль

may I trouble you for a match — є можна попросити у вас сірникиє

I fear I must trouble you to come upstairs — пробачте, мені доведеться попросити вас піднятися вгору

I'll trouble you to hold your tongue — я б попросив вас замовкнути /притримати язик/

4) даватися насилу

the learning of languages never troubled him much — іноземні мови завжди давалися йому легко

5) (у запер. реченнях) старатися, трудитися; робити зусилля

he never even troubled to answer — він навіть не потрудився відповісти

don't trouble to write — не трудитеся писати

if it is inconvenient to come, don't trouble — не приходьте, якщо вам незручно

6) розбурхувати, баламутити

to trouble waters — баламутити воду

7) тex. порушувати, пошкоджувати

English-Ukrainian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • trouble — 1. (trou bl ) s. m. 1°   Confusion, désordre. •   S il arrivait qu il y eût du trouble dans la petite république...., PASC. Prov. IX.. •   Les Pays Bas sont en trouble sur toutes ces choses, BOSSUET Lett. quiét. 80. •   Que le trouble, toujours… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — ► NOUN 1) difficulty or problems. 2) effort or exertion. 3) a cause of worry or inconvenience. 4) (in trouble) in a situation in which one is liable to incur punishment or blame. 5) public unrest or disorder. ► VERB …   English terms dictionary

 • troublé — troublé, ée (trou blé, blée) part. passé de troubler. 1°   Mis en agitation désordonnée. La ville troublée par le son du tocsin. 2°   Saisi d une grande agitation morale. •   Auguste est fort troublé, l on ignore la cause, CORN. Cinna, IV, 5.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — [trub′əl] vt. troubled, troubling [ME trublen < OFr trubler < VL * turbulare, altered (infl. by L turbula, disorderly group, dim. of turba, crowd) < LL turbidare, to trouble, make turbid < L turbidus,TURBID] 1. to disturb or agitate… …   English World dictionary

 • Trouble — Trou ble, n. [F. trouble, OF. troble, truble. See {Trouble}, v. t.] 1. The state of being troubled; disturbance; agitation; uneasiness; vexation; calamity. [1913 Webster] Lest the fiend . . . some new trouble raise. Milton. [1913 Webster] Foul… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • trouble — vb 1 Trouble, distress, ail can all mean to cause to be uneasy or upset. Trouble suggests loss of tranquillity or serenity and implies disturbance of any sort that interferes with efficiency, convenience, comfort, health of body, or peace of mind …   New Dictionary of Synonyms

 • Trouble — – Norwegian Live EP EP by Coldplay Released 27 August 2001 …   Wikipedia

 • Trouble — может означать: В музыке Группы Trouble (группа)  американская doom metal группа Музыкальные альбомы Trouble (альбом Whitesnake) (1977) Trouble (альбом Эйкона) (2004) Песни песня Элвиса Пресли песня Кэта Стивенса песня Coldplay песня Cypress …   Википедия

 • trouble — • As a comedian he had trouble finding a persona New York Times, 1974 • He ll have a lot of trouble finding his paintbrushes fiction website, BrE 2004 [OEC]. This use, in which trouble is followed immediately by a verbal noun, is acceptable… …   Modern English usage

 • trouble — [n1] annoyance, worry agitation, anxiety, bad news*, bind, bother, commotion, concern, danger, difficulty, dilemma, dire straits, discontent, discord, disorder, disquiet, dissatisfaction, distress, disturbance, grief, hang up*, heartache,… …   New thesaurus

 • Trouble — Trou ble, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb. n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler, tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder, tumult, crowd; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”